Adatvédelem könyvrendeléskor

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

A könyvrendelések és nyeremények postai úton történő kiszállításhoz

 

Jelen dokumentum célja, hogy az adatbirtokos (továbbiakban: Érintett) számára a kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat ismertesse.

 

Adatkezelő neve: Bödőné Garay Zsuzsanna

Adatkezelő elérhetősége: zsuzsanna.garay@freemail.hu

 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, postacím, telefonszám

Adatkezelés célja: A könyvek eljuttatása a megrendelőhöz illetve a nyerteshez.

 

Az adatkezelés időtartama: A megadott adatokat egy hónapig kezeli az Adatkezelő. Erre azért van szükség, hogy ha a megrendelő vagy a nyertes vissza akarja küldeni a könyvet, vagy reklamálni szeretne, esetleg cserét kér, akkor arra ebben az egy hónapos időtartamban lehetősége legyen.

 

Kezelt adatok törlése: A tárolt adatok egy hónap után törlésre kerülnek, tehát a következő rendeléskor újra meg kell adni őket.

 

Adatkezelési panasz: megilleti az Érintettet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Az adatszolgáltatás teljesen Önkéntes és az adatok tárolását (vagyis a személyes adatok az Adatkezelő általi megismerését) minden esetben az Érintett saját önkéntes beleegyező hozzájárulása előzi meg.

 

A személyes adatokat az Adatkezelő nem adja át, nem értékesíti és nem teszi megismerhetővé semmilyen harmadik fél számára.

 

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató által nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete és az ezen alapuló magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Az Adatkezelő minden esetben jóhiszeműen jár el és az adatkezelést a jogszabályoknak történő megfelelési szándékkal végzi.

 

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató véglegesítésre került: 2018.május 23.