Színek

Színek

2009-ben a Színek című verseskötetem  az Ad Librum kiadó szerkesztésében jelent meg. 2017-ben úgy döntöttünk, hogy a Színek című verseskötetet kibővítve megjelentetjük új borítóval, új illusztrációkkal. Ez az első kötet, ami e-könyv formájában is kapható.

 

Garay Zsuzsanna Színek c. kötete valódi énlíra. A fehér átlátszó tisztaságától a fekete áthatolhatatlanságáig millió élet­árnyalat és életszín villan föl benne. A versek szépségét a kendőzetlen őszinteség, a végletes letisztultság, a belső felnyílásra való rácsodálkozás adja, hangnemük mégis klasszikus-modern. Nincs bennük semmi fölösleges. Jólesik kortyolni őket. Ezek a színes verskortyok egy távoli tündérkútból valók. Épp annyira és épp úgy oltják az ember betű- és versszomját, amennyire az olvasó azt éppen kívánja. Minden finom kontúrokkal, tükröződésben látszik, mindent egy értő és megértő női-anyai-asszonyi kéz tart. A Színek c. kötet verseit olvasni egészen olyan, mintha az ember először állna szélben, először tekintene égre, földre, fűre, a létezést először tapasztalná meg a maga teljességében és valóságában egy rendkívül nyíltszívű, ismeretlenül is ismerős földi túravezető társaságában.
Hétvári Andrea

 

 

Néha egyetlen pillanatban, egyetlen színben, egyetlen mondatban benne van a körülöttünk zajló élet,
minden ellentmondásosságával és szépségével együtt.

Érzéseket, gondolatokat, színeket ragad meg rövid verseiben Garay Zsuzsanna, amit Rápolthy Ingrid illusztrációi tesznek még érzékletesebbeké.

 

Részlet Színek című a műből