Adatvédelmi Tájékoztató hírlevélre feliratkozáskor

 

Értesítem minden hírlevélre korábban feliratkozó olvasómat, hogy idén májustól a hírlevél szolgáltatás technikai okokból megszűnt. Problémák léptek fel, amit a szolgáltató nem tudott megoldani, ezért én mindenkinek az email címét kitöröltem a rendszerből.

 

 

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

a hírlevélre történő feliratkozáshoz

 

 

Jelen dokumentum célja, hogy az adatbirtokos (továbbiakban: Érintett) számára a kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat ismertesse.

 

Adatkezelő neve: Bödőné Garay Zsuzsanna

Adatkezelő elérhetősége: zsuzsanna.garay@freemail.hu

 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, nagykorú státusz

Adatkezelés célja: hírlevél-küldés és kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés időtartama: a megadott adatokat határozatlan ideig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 

Kezelt adatok kikérése: a tárolt adatok köre bármikor kikérhető, tehát az adatbirtokos (vagyis a személyes adatok birtokosa, akiről a tárolt személyes adat szól, vagyis: Érintett) jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és mely adatok ezek.

 

Kezelt adatok törlése: A tárolt adatok töröltetésére lehetőség van, ezt mindössze egy e-mail küldésével kell intézni az Adatkezelő irányába (az írott formára a későbbi visszakövethetőség miatt van szükség), melyre az Adatkezelő minden esetben az adatok törlését visszaigazolja.

 

Adatkezelés módosítása: az Érintettnek joga van továbbá kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Adatkezelés megszüntetése: az Érintettet az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelési panasz: megilleti az Érintettet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Az adatszolgáltatás teljesen Önkéntes és az adatok tárolását (vagyis a személyes adatok az Adatkezelő általi megismerését) minden esetben az Érintett saját önkéntes és proaktív beleegyező hozzájárulása előzi meg.

A személyes adatokat az Adatkezelő nem adja át, nem értékesíti és nem teszi megismerhetővé semmilyen harmadik fél számára.

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató által nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete és az ezen alapuló magyar jogszabályok az irányadóak.

Az Adatkezelő minden esetben jóhiszeműen jár el és az adatkezelést a jogszabályoknak történő megfelelési szándékkal végzi.

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató véglegesítésre került: 2018.május 23.